Nieuwe tarief

Ondanks krachtige protesten van de alternatieve patiënten- en artsenverenigingen heeft het parlement besloten om per 1 januari 2013 complementaire behandelingen met 21% BTW te belasten.

Dat betekent dat ons door de overheid wordt opgedragen om 21% omzetbelasting over onze consulten te betalen. De prijs van de consulten zal per 1 januari 2013 in ieder geval met 21% stijgen. Dit zeer tot onze spijt.

Deze belastingmaatregel is een zeer ondoordachte en onrechtvaardige, die juist de gezondheidszorg duurder maakt. Wij hadden de hoop dat het parlement een wijzer besluit zou nemen. Zo werden op 6 november 2012 ruim 18.000 handtekeningen met de Petitie “BTW? Nee! Stop BTW-heffing CAM-artsen” in Den Haag aangeboden aan leden van de commissie Financiën uit de Tweede Kamer. Desondanks heeft de Tweede Kamer op 20 november jl. een amendement, ingediend door Norbert Klein van 50-plus, om deze BTW-heffing per 1 januari niet te laten doorgaan, verworpen. De verenigingen van complementair werkende artsen beraden zich op passende vervolgstappen. We verwachten een warme winter. Binnenkort meer nieuws!