Verontrustende uitspraken van Minister Schippers

De Vereniging tegen Kwakzalverij heeft onlangs een toespraak van Minister Schippers op You Tube gezet. Het betreft ongenuanceerde uitspraken over de complementaire geneeskunde.

De Minister brengt zó kwakzalvers, complementair werkende artsen en homeopathie onder één noemer. Het liefst zou zij de vergoeding van alternatieve geneeswijzen en homeopathische middelen sterk terugdringen. Deze beweging is al langer gaande.

Ook de verzekering voor aanvullende ziektekosten zowel als alternatieve geneeswijzen komen op de tocht te staan.

Deze uitspraken vind ik ronduit zorgwekkend.

Petities.nl is een handtekeningen actie begonnen om Kamervragen over deze toespraak van de Minister te stellen. Ik ondersteun deze actie.

Hier kunt u de uitspraken van Minister Schippers beluisteren:

Wilt u deelnemen aan de handtekeningen actie klik dan op volgende link:

http://schipperstreedaf.petities.nl/

Duidelijkheid nieuwe tarief

BTW Eindelijk is het gepubliceerd in de Staatscourant (7-3-13). Het uitvoeringsbesluit over de BTW aangaande CAM-artsen. Het komt er op neer dat we over al onze diensten BTW moeten afdragen. Er is nu duidelijkheid. De juridische procedures kunnen nu gestart worden.

Dit betekent dat de tarieven van 2013 nu definitief bekend zijn:

Informatie over consultprijzen, incl 21 % BTW

  • Eerste consult : duur ongeveer 1 tot 1,5 uur € 150
  • Vervolg consult : duur ongeveer 0,5 tot 0,75 uur € 75

Nieuwe tarief

Ondanks krachtige protesten van de alternatieve patiënten- en artsenverenigingen heeft het parlement besloten om per 1 januari 2013 complementaire behandelingen met 21% BTW te belasten.

Dat betekent dat ons door de overheid wordt opgedragen om 21% omzetbelasting over onze consulten te betalen. De prijs van de consulten zal per 1 januari 2013 in ieder geval met 21% stijgen. Dit zeer tot onze spijt.

Deze belastingmaatregel is een zeer ondoordachte en onrechtvaardige, die juist de gezondheidszorg duurder maakt. Wij hadden de hoop dat het parlement een wijzer besluit zou nemen. Zo werden op 6 november 2012 ruim 18.000 handtekeningen met de Petitie “BTW? Nee! Stop BTW-heffing CAM-artsen” in Den Haag aangeboden aan leden van de commissie Financiën uit de Tweede Kamer. Desondanks heeft de Tweede Kamer op 20 november jl. een amendement, ingediend door Norbert Klein van 50-plus, om deze BTW-heffing per 1 januari niet te laten doorgaan, verworpen. De verenigingen van complementair werkende artsen beraden zich op passende vervolgstappen. We verwachten een warme winter. Binnenkort meer nieuws!